2020-04-06 16:03:22

Prijava završnog rada

U prilogu su prijavnice za izradu i obranu završnog rada. Učenici ispunjene prijavnice dostavljaju sa svoje AAi adrese na mail lidija.sertic@skole.hr. Prijavnice inače sadržavaju potpis učenika, ali sada, umjesto potpisa, učenici upisuju svoj OIB. 

Za eventualne poteškoće kod prijave ili pitanja u vezi sa završnim radom, obratite se na istu e-adresu. Za sada još ne znamo kada će se i na koji način izvoditi obrana završnog rada. Dodatne upute objavit ćemo naknadno.

 

PRIJAVNICA


Zdravstveno učilište Zagreb